Ærverdige Skatvedtmoen får nye medhjelpere

Fotballbanen og uteområdet rundt Nerstad skole heter Skatvedtmoen stadion. Her har idrettslaget to store spilleflater som kalles hovedbanen og avlastningsbanen. I tillegg er det opparbeidet egen beachhåndballbane og en stor ballbinge. Det er dette området som sammen med Sigdalshallen er hjertet i mange av NSIF sine aktiviteter.

Området vedlikeholdes på dugnad (som alt annet i NSIF :)) av en dedikert dugnadsgjeng! De har nå fått to nye medhjelpere som heter Stein Ola og Jan Godtfred. Dette er to robotklippere som har blitt oppkalt etter fire av våre mest pertentlige banemannskap, Stein Wickmann, Ola Landerud, Jan Erik Øverby og Godtfred Thingelstad.

De to nye robotklipperne blir små sammenlignet med den gamle ulven som Jan Erik kjører, men disse jobber hele natta!

Nedre Sigdal IF er heldige som har mange gode samarbeidspartnere. Sigdal Maskinforretning har levert klipperne, og Øyvind Skatvedt har montert disse og vil følge opp fremover gjennom en liten app på telefonen sin (selvfølgelig på dugnad). Finansieringen av innkjøpet fikk vi fra vår solide og trofaste bankforbindelse, SpareBank 1 Modum. Deres gavetildeling i år gjorde det mulig å kjøpe inn disse klipperne. Tusen takk til begge to for deres årelange sponsorsamarbeid!

Øyvind Skatvedt fra Sigdal Maskinforretning overleverer robotene og lover gjengen at de to nye medarbeiderne skal jobbe jevnt og trutt fremover.

Dersom noen skulle tru at Stein Ola og Jan Godtfred skal overta for dugnadsgjengen må de tru om igjen. Det er alltid noe som skal holdes ved like, og ikke minst er det viktig å møtes for å diskutere både fortid og fremtid!

Uteområdet brukes også mye av Nerstad skole og Nerstad barnehage både sommer og vinter. Det tråkkes skiløyper og lages skøytebane, og egne områder avsettes til «takle-fotball» gjennom vinteren. NSIF vil benytte anledningen til å takke for godt samarbeid med skole og barnehage i mange år, og ikke minst berømme FAU for sitt engasjement med bygging av sykkelløyper og tilrettelegging av leikeområder!

NSIF oppfordrer til leik og trening gjennom hele året, anlegget er til for å brukes og det tåler den allsidige aktiviteten veldig godt. Dagens gressmatte er faktisk 35 år gammel, sådd i 1986! Med de nye robotene håper vi på enda mer aktivitet fremover!