Årsmøte 22. februar 2023

Det skal avholdes årsmøte for Nedre Sigdal Idrettsforening onsdag 22. februar 2023 kl. 19.00. Sted: Møterommet i Sigdalshallen.

Forslag og saker som ønskes på årsmøtet, skal være sendt til styret ved leder@nsif.no innen 8. februar 2023.

Innkommet sak til årsmøte:

Nedre Sigdal IF- miljøsertifisert og energinøytralt idrettslag.

Nedre Sigdal Idrettsforening har de senere år gjennomført en rekke store prosjekter som har bidratt vesentlig til energisparing. Sigdalshallen har blitt isolert, nytt oppvarmingssystem med jordvarme. LED lys er installert i både lysløype, ballbinge og Sigdalshallen og det er installert robotklippere på Skadtvedtmoen.

Årlig bruker idrettslaget nå ca 80.000 kWh med strøm, foreløpige beregninger viser at det kan monteres solceller på taket til Sigdalshallen med en produksjon på 90.000 kWh timer til en kostnad på mellom 2,5 og 3 millioner kroner.

Investering i solceller vil bidra til reduksjon av klimagasser, gjøre NSIF til en enda mer attraktiv samarbeidspartner for våre sponsorer og ikke minst redusere klubbens løpende kostnader.

Innsender foreslår at Nedre Sigdal If fatter følgende vedtak:

Nedre Sigdal IF ønsker å bli et energinøytralt idrettsanlegg og starter prosessen med å investere i solcelleanlegg på Sigdalshallen. Øvre kostnadsramme er 3 millioner kroner og styret gis i fullmakt å godkjenne endelig finansieringsplan.

For å kvalitetssikre idrettslagets klimaengasjement skal idrettslaget gjennomgå miljøsertifisering og søke å bli miljøfyrtårn i løpet av ett år.