Årsmøte 24. februar 2021

Det avholdes årsmøte for NSIF onsdag 24. februar 2021 kl. 19.00. Sted: Teams-møte.

På grunn av koronasituasjonen avholdes årsmøte digitalt. For å delta på årsmøte må dere melde dere på til neshagen@online.no. Forslag og saker som ønskes på årsmøte skal være sendt til styret innen 10. februar 2021 til neshagen@online.no.

Saksdokumenter vil bli offentliggjort senest 1 uke før årsmøtet.