Årsmøte 22. februar 2022

Det skal avholdes årsmøte for Nedre Sigdal Idrettsforening tirsdag 22 feb. 2022. kl 19.00.

Sted: Teams-møte

På grunn av koronasituasjonen avholdes årsmøtet digitalt. For å delta på årsmøtet må dere melde dere på til leder@nsif.no

Forslag og saker som ønskes på årsmøte, skal være sendt til styret v/ leder@nsif.no innen 8. februar 2022.

Saksdokumenter vil bli offentliggjort på hjemmeside nsif.no senest 1 uke før årsmøte.

Saksdokumenter

Saksliste årsmøte 2022 (PDF)

Presentasjon av sak: volleyballgruppe (PDF)