Årsmøte 22. februar 2023

Det skal avholdes årsmøte for Nedre Sigdal Idrettsforening onsdag 22. februar 2023 kl. 19.00. Sted: Møterommet i Sigdalshallen.

Forslag og saker som ønskes på årsmøtet, skal være sendt til styret ved leder@nsif.no innen 8. februar 2023.

Innkommet sak til årsmøte:

Nedre Sigdal IF- miljøsertifisert og energinøytralt idrettslag.

Nedre Sigdal Idrettsforening har de senere år gjennomført en rekke store prosjekter som har bidratt vesentlig til energisparing. Sigdalshallen har blitt isolert, nytt oppvarmingssystem med jordvarme. LED lys er installert i både lysløype, ballbinge og Sigdalshallen og det er installert robotklippere på Skadtvedtmoen.

Årlig bruker idrettslaget nå ca 80.000 kWh med strøm, foreløpige beregninger viser at det kan monteres solceller på taket til Sigdalshallen med en produksjon på 90.000 kWh timer til en kostnad på mellom 2,5 og 3 millioner kroner.

Investering i solceller vil bidra til reduksjon av klimagasser, gjøre NSIF til en enda mer attraktiv samarbeidspartner for våre sponsorer og ikke minst redusere klubbens løpende kostnader.

Innsender foreslår at Nedre Sigdal If fatter følgende vedtak:

Nedre Sigdal IF ønsker å bli et energinøytralt idrettsanlegg og starter prosessen med å investere i solcelleanlegg på Sigdalshallen. Øvre kostnadsramme er 3 millioner kroner og styret gis i fullmakt å godkjenne endelig finansieringsplan.

For å kvalitetssikre idrettslagets klimaengasjement skal idrettslaget gjennomgå miljøsertifisering og søke å bli miljøfyrtårn i løpet av ett år.

 

 

 

Bli med på skimoro i vinter!

Nerstadtrimmen/Telenorkarusellen

Mandag 9. januar 2023 starter Nerstadtrimmen/Telenorkarusellen opp igjen. Møt opp mellom kl. 17.30-18.30 på Nerstad mandager fra og med 9. januar til og med mandag 20. februar. Kontakt Berit Grønhovd Wiersdalen på tlf. 90 88 75 21 ved spørsmål.

 

Skileik

Onsdag 11. januar starter skigruppa i Nedre Sigdal IF opp med skileik/skitrening for alle som har lyst fra 3-4-årsalder opp til 13-14 år. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å bli med. Vi har også gratis utlån av ski, støvler og staver. Vi starter kl. 17.00 og skileiken varer en times tid. Fokus er mestring, skileik og skiglede. Kontaktperson er Berit Grønhovd Wiersdalen, tlf. 90 88 75 21.

Følg oss også på Facebook: NSIF Ski, NSIF Allidrett og hovedsiden til Nedre Sigdal IF.